Yükleniyor...

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Ünvanı :DALDA ELEKTRONİK

Telefon : 0535 986 93 19

E-mail : [email protected]

1.2 -ALICI

Adı/soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :


MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait https://www.daldaelektronik.com/ alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

Kargo Ücreti :


MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER:

4.1- Alıcı ve satıcı saya ait https://www.daldaelektronik.com/ alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu. Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyun. Bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 15 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının satıcı ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir. Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde alıcının kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde satıcıya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri alıcıya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

4.9- İşbu sözleşme, alıcı tarafından imzalanıp Satıcıya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.


MADDE 5- CAYMA HAKKI:

ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde satıcıya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması,

Ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

3. Kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün satıcıya gönderildiğine,

İlişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli satıcı tarafından karşılanır.


MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemelerdir.

Hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz.


MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER:

7.1- 18 yaşından küçük kişiler Satıcıdan alışveriş yapamaz.

7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.


MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar .

Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcının veya Satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.